• A) Expertiza grafică a scrisului şi expertiza  grafică a semnăturilor :

  Probleme care pot fi rezolvate:

  a) identificarea persoanei care a scris:
  -diferite documente olografe;
  -un înscris anonim;
  -anumite adăugiri frauduloase într-un text scris anterior;
  -un scris contrafăcut sau deghizat;
  -un scris cifric;

  b) identificarea persoanei care a semnat:
  -diferite documente olografe sau în formă autentică;
  -o semnătură contrafăcută;
  -semnături executate în alte alfabete decât cel latin;
  -semnături executate de persoane neşcolarizate;
  -semnături executate în condiţii neobişnuite;

  c) dacă 2 sau mai multe documente au fost scrise şi/sau semnate de aceeaşi persoană;

  d) expertiza criminalistică a scrisului şi semnăturii de cuantum redus (grafisme sumare reduse la unul sau la câteva cuvinte).

 • B) Expertiza tehnică a actelor
  Probleme care pot fi rezolvate:
  -dacă un anumit înscris este sau nu autentic;
  -dacă înscrisul a fost sau nu falsificat (prin modificare sau contrafacere);
  -expertiza impresiunilor de ştampilă;
  -expertiza maşinilor de scris;
  -reconstituirea actelor rupte sau tăiate;
  -constatarea falsificării scrisului cifric;