Probleme care pot fi rezolvate:

a) căutarea şi descoperirea urmelor papilare la faţa locului;
b) examinarea şi interpretarea la faţa locului a urmelor papilare;
c) relevarea şi ridicarea urmelor papilare descoperite la faţa locului;
d) prelucrarea şi examinarea urmelor papilare ridicate;
e) obţinerea amprentelor papilare model de comparaţie;
f) identificarea persoanei care a creat urmele papilare prin efectuarea unor examinări dactiloscopice comparative;