Probleme care pot fi rezolvate:

a) stabilirea direcţiei şi a unghiului de tragere;
b) stabilirea distanţei de la care s-a tras;
c) verificarea stării de funcţionare a armei;
d) stabilirea producerii unei împuşcături din întâmplare, cu o armă în stare bună de funcţionare;
e) citirea seriilor pilite sau deteriorate ale armei;
f) trageri experimentale speciale;
g) identificarea generală şi individuală a armei de foc;