ORDONANŢA 75/ 24.08.2000 privind autorizarea experţilor criminalişti:
Art. 1 alin.2-La efectuarea expertizelor criminalistice de către experţi oficiali, pot participa si experţi numiţi de organele judiciare, la cererea părţilor si recomandaţi de acestea, autorizaţi in condiţiile prezentei ordonanţe.

Art.7 alin.1-Experţii autorizaţi, numiţi de organele judiciare, la cererea părţilor, participă personal la efectuarea expertizelor prin observaţii cu privire la obiectul expertizei, modificarea sau completarea acestuia, verificarea  şi completarea materialului necesar pentru efectuarea expertizei,precum şi prin obiecţii la raportul de expertiză, adresate organului judiciar.
   alin 2-Participarea experţilor autorizaţi numiţi de organele judiciare se consemnează în partea introductivă a raportului de expertiză întocmit de expertul oficial.
   alin.3-Experţii autorizaţi, numiţi de organele judiciare, la cererea părţilor şi recomandaţi de acestea, au dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei.

Art.8 alin.1-Partea din proces care solicită ca, pe lângă expertul oficial, să participe la efectuarea expertizei şi un expert criminalist autorizat recomandat de ea, va achita acestuia un onorariu stabilit de comun acord.

Codul de procedură penală şi de procedură civilă cu privire la  dreptul expertului recomandat de părţi să participe la efectuarea expertizei  efectuată de expertul  desemnat a efectua expertiza.